1.Bu, Sanayi Devrimi’nin sanayileşme yoluyla getirdiği geleneksel endüstriden bilgi teknolojisine dayalı bir ekonomiye hızlı geçişle karakterize edilen 21. yüzyıldaki tarihi bir dönem olan Bilgi Çağı olarak da adlandırılır. 

2.Tarihte dijital teknolojinin kullanımının yaygınlaştığı ve tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığı zaman dilimi. Dijital çağ, internetin yaygın kullanımıyla ciddi şekilde başladı. 

3.Sosyal, ekonomik ve politik faaliyetlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine bağımlı olduğu bu çağımız. Bilgi çağı veya dijital çağ olarak da bilinir 

4.Dijital çağ, kullanıcılara bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde aktarma yeteneği sağlamak için kişisel bilgisayarların ve diğer sonraki teknolojilerin tanıtıldığı zaman dilimini ifade eder. 

5.İnsanların bilgiyi kısıtlama olmaksızın iletme ve geçmişte imkânsız olan bir şekilde bilgiye erişme yeteneği ile karakterize edilen, yaşadığımız zamandır. Aynı zamanda “bilgi çağı” olarak da adlandırılır. 

6.İnsanlık tarihinde, geleneksel endüstriden kayma ile karakterize edilen, bilgiyi özgürce ve hızlı bir şekilde transfer etme yeteneği sağlayan sonraki teknoloji ile kişisel bilgisayarın tanıtıldığı dönem. Çevrimiçi ve sosyal medyayı içerecek şekilde genişletilen sanayi devrimi, sanayileşme yoluyla bilgi bilgisayarlaşmasına dayalı bir ekonomiye getirilir. 

7.Yaklaşık 1980’den itibaren, World Wide Web’in gelişi. (WWW)

8.Artan miktarda insan faaliyetinin dijital bir biçim aldığı veya halihazırda almış olduğu yaş . 

9.Bu, insanlık tarihinde, endüstriyel tabanlı ekonomiden bilgisayar ve diğer teknolojik aygıtları iletişim aracı olarak kullanan bilgi tabanlı ekonomiye geçiş sürecinin yaşandığı bir dönemdir. 

10.Bu, bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelerin muazzam miktarda veriyi neredeyse herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunduğu zamandır. 

11.Bazen bilgi çağı veya bilgisayar çağı olarak anılan kavram, bilgi işlemin her yerde bulunan doğasını ve teknolojinin üretken kullanımını, dijital etkileşimin insan etkinliğinin tanımlayıcı bir özelliği olacak şekilde insan etkinliğinin neredeyse tüm yönlerinde yakalar. 

12.Teknolojinin tanıtıldığı ve kullanıldığı zaman dilimi

13.1970’li yıllarda kişisel bilgisayarın kullanılmaya başlandığı ve ardından kullanıcılara bilgiyi kolay ve hızlı bir şekilde aktarabilme olanağı sağlamak için bilgi teknolojilerinin kullanılmaya başlandığı bilgi çağı olarak da bilinmektedir. 

14.Başka bir deyişle, kişisel bilgisayarın tanıtılmasından bu yana, bilginin serbestçe transferini kolaylaştıran sonraki teknoloji tanıtıldığından, Bilgi çağı olarak adlandırılır. 

15.Her türlü teknolojinin zaman periyodu, kullanıcılara kesin ve hızlı bilgi edinme becerisi kazandırıyor. 

16.Yaşam pratiklerinde teknolojik ürün ve ağların ve teknolojik yöntemlerin geleneksel yöntemlere göre yaygın olarak kullanıldığı çağı. 

17.1970’lerde bilginin özgürce ve hızlı bir şekilde aktarılma

sı için teknolojik yetenekler sağlayan kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla başlayan zaman dilimi. Bu döneme bilgi çağı da denilmektedir. 

18.Sosyal, ekonomik ve politik faaliyetlerin/süreçlerin BİT/ dijital teknolojilerin uygulanmasıyla yönlendirildiği mevcut kalkınma dönemi. 

19.Bilginin artık dijital bir formda olduğu ve bilgisayarların kullanımda olduğu bir çağ. 

20.Başka bir deyişle, kişisel bilgisayarın tanıtılmasından bu yana, bilginin serbestçe transferini kolaylaştıran sonraki teknoloji tanıtıldığından, Bilgi çağı olarak adlandırılır. 

21.Bilgisayar, e-posta, İnternet, elektronik oyunlar, videolar vb. gibi kitleler tarafından dijital teknolojilerin yaygın kullanımı 

22.Yaklaşık 1980’den itibaren, World Wide Web’in gelişiyle aynı zamana denk gelir. 

23.İnternetin herkese açık ve erişilebilir olması nedeniyle kamuya açık hale getirilmesi ve bilginin paylaşılmasıyla başlayan zaman dilimi. 

24.Bilgi Çağı olarak da anılır. Bu, karar vermede bilgi talebinin çok yüksek olduğu bir dönemdir; Bu talebin karşılanmasını sağlamak için daha yüksek teknoloji biçimleriyle

25.İnternetin önemli bir rol oynadığı, bireylerin özgürce bilgi alışverişinde bulunma ve bilgiye hızlı erişim yeteneği ile karakterize edilen bir dönem. 

26.Küresel iş faaliyetlerinin neredeyse tüm yönlerinde gelişmiş teknolojik yeniliklerin üretken gelişimi ve kullanımı için bir çağ. 

27.Yaklaşık 1980’den itibaren, dünya çapında ağın ortaya çıkışıyla tesadüf. 

28.Akıllı makinelerin toplumsal hayatta belirleyici olduğu dönem. 

29.İnsanlık tarihinde, Sanayi Devrimi tarafından kurulan geleneksel bir endüstriden bilgi transferine dayalı sayısallaştırılmış, bilgisayarlı bir endüstriye küresel bir kayma ile karakterize edilen bir dönem. 

30.Abovyan dijital çağın “ daha ​​verimli işlemeye, iletmeye, depolamaya ve bilginin gözden geçirilmesine izin veren dijital teknolojilerin yükselişi ” olduğunu savunuyor. Dijital teknolojiler, bilgi akışını ve bilginin yayılmasını artırarak bilgiyi işlemek ve iletmek için telekomünikasyon, yayın, bilgisayar ve yazılımları içerir (Abovyan 2013). 

Dijital doğum, analog içerikleri veya orijinalleri bit ve baytlara dönüştürerek, her yönde yeni manzaralar ve geniş ufuklar açarak, hem yeni hem de eski izleyiciler için erişim ve fırsatlar, aydınlanma, eğlence ve eğitim, yıllar önce hayal bile edilemeyecek şekillerde (Degan ve Tanner 2006: 1). budijital çağ gerçekten de yavaş yavaş bazen dijital kütüphaneler olarak adlandırılan kütüphanelere taşınmıştır. Giderek artan bir şekilde, dijital kütüphaneler, bilgi ile olan ilişkimizi takdir etmemizi sağlamak için büyük bir işleve sahiptir ve çoğu zaman yükseköğrenim kurumlarının kendilerini bulduğu bu yeni dijital alana öncülük etmektedir. Dijital çağda, akademik kütüphanelerin dijital araçlar aracılığıyla kütüphane hizmetlerini geliştirmeleri beklenmektedir. Avrupa’da ve hatta Afrika’da, akademik kütüphanelerin büyük çoğunluğu artık kütüphane kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için dijital araçları kullanıyor. Dijital çağın etkisisürekli tartışmalar ve araştırma çalışmaları sunarak eğitim ve kütüphane ortamını önemli ölçüde değiştirmiştir. Dijital çağla ilgili literatüre bir bakış, eğitim ortamında öncekinden daha fazla araştırmayı gösteriyor gibi görünüyor. 

31.Tarihte dijital teknolojinin kullanımının dünyanın her yerinde yaygın hale geldiği nesil. 

32.Bilgi teknolojilerine dayalı iletişimin karakterize ettiği bir dönem. 

Yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Metaverse coin nedir?

Metaverse coinleri (ETP) hangileri? Metaverse coin listesi Facebook’un büyük metaverse hamlesi sonrası,…

Dijital Kölelik

İnsanlar tarih boyunca zamanın durumuna göre, değişik şekillerde hep köleleştirildiler. Köle olmanın…

Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ-SİDA

İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan Belçika, Romanya ve Pakistan, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Irak,…

Milli İşlemci ÇAKIL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli Çakıl Milli İşlemci Projesi’ni tanıttı.