Kim Bu “Dünyayı Yöneten” Aileler?

zenginleşen küresel oligartlar küresel projeler yapmaya başlamışlar. Üstelik Bu proje geliştirenler kendilerini ulus devletlerin üstünde görüp, ürettikleri projelerin de insanlığa faydalı ve dünya gelişimine katkı sağlayan projeler olduğunu iddia ediyorlar.

Devam