Türkiye Dış Borcu: GSYİH’nın Yüzdesine Göre

Türkiye Hükümet borcu, Aralık 2022’de ülkenin Nominal GSYİH’sinin %31,7’sini oluşturdu ve bir önceki çeyrekteki oran olan %34,7’ye göre düşüş gösterdi.